Korrektur

Korrekturlæsning er en central del af enhver kommunikationsindsats. Optræder der fejl i dine tekster, vil det forstyrre budskabet og svække troværdigheden. Det gælder alle typer af tekster: bogmanuskripter, afhandlinger, årsberetninger, rapporter, pressemeddelelser, artikler, blogindlæg, tekster på hjemmesider, i foldere, annoncer, tilbud, menukort osv. samt opdateringer på sociale medier.

Ordsikker tilbyder hjælp til korrekturlæsning og tekstforbedring, lige fra rettelse af stave- og kommafejl til grundig redigering af teksten, så den bliver mere læsevenlig.

Jeg bruger Retskrivningsordbogen som grundlag for min korrekturlæsning. Jeg følger alle anbefalinger fra Dansk Sprognævn på nær én: Jeg bruger helst startkomma – ligesom Sprognævnets formand Jørn Lund har fortalt, at han gør. Men jeg tilbyder også rettelser af tekster uden startkomma. (Hvis du har tid og lyst, kan du læse mere om kommadebatten og Jørn Lunds ståsted her)

Og jeg har naturligvis tavshedspligt i forhold til de tekster, jeg læser korrektur på.

Jeg har ingen hovmodige holdninger til, hvordan folk i almindelighed staver, blot et stort ønske om at hjælpe der, hvor der er brug for tjek af kommatering, grammatik og stavning.