Korrektur

Korrekturlæsning er en central del af enhver kommunikationsindsats. Optræder der fejl i dine tekster, vil det forstyrre budskabet og svække troværdigheden. Det gælder alle typer af tekster: bogmanuskripter, afhandlinger, årsberetninger, rapporter, pressemeddelelser, artikler, blogindlæg; tekster på hjemmesider, i power point-præsentationer, foldere, annoncer, tilbud, menukort og selvfølgelig i tekster på sociale medier.

Ordsikker tilbyder hjælp til korrekturlæsning og tekstforbedring, lige fra rettelse af stave- og kommafejl til grundig redigering af teksten, så den bliver mere læsevenlig.

Jeg bruger Retskrivningsordbogen som grundlag for min korrekturlæsning. Jeg følger alle anbefalinger fra Dansk Sprognævn på nær én: Jeg bruger helst startkomma – ligesom Sprognævnets formand Jørn Lund. (Du kan du læse mere om kommadebatten og Jørn Lunds ståsted her)

Jeg har naturligvis tavshedspligt i forhold til de tekster, jeg læser korrektur på.